Styrelse

Ordinarie ledamöter:

 

Berit Larsson, Ordförande 

Max Teern, Vice Ordförande, representerar ICA

Göran Göthlin, Sekreterare, representerar Cityföreningen

Stefan Johansson, Kassör, representerar Cityföreningen

Christer Svensson, Ledamot, representerar Fastighetsägarna

Rickard Teern, Ledamot, representerar ICA

Jens Odendal, Ledamot, representerar Borgholms kommun

Rolf Persson, Ledamot, representerar fastighetsägarna

Anders Magnusson, Ledamot, Representerar Borgholms Kommun

Suppleanter:

Mats Aronsson, representerar Cityföreningen

Bo-Christer Andersson, Representerar Fastighetsägarna

Kristian Sjövall, Representerar Borgholms kommun

Felix Teern, Representerar ICA