Styrelse

Ordinarie ledamöter:

Berit Larsson, Ordförande
Rolf Persson, Vice Ordförande, representerar fastighetsägarna
Lars-Gunnar Fagerberg, representerar Borgholms kommun
Jens Odendal, representerar Borgholms kommun
Kenneth Sunesson, representerar Cityföreningen
Göran Götlin, representerar Cityföreningen
Henrik Hempel, representerar Fastighetsägarna

Suppleanter:

Stefan Johansson, kassör
Gia Törnqvist, sekreterare