Styrelse

Ordinarie ledamöter:

Berit Larsson, Ordförande
Lars-Gunnar Fagerberg, representerar Borgholms kommun
Jens Odendal, representerar Borgholms kommun
Kjell Jacobsson, representerar Cityföreningen
Thomas Kjellström, representerar Cityföreningen
Rolf Persson, representerar Fastighetsägarna
Henrik Hempel, representerar Fastighetsägarna (har slutat men officiellt ej förrän på årsstämman)

Suppleanter:

Kenneth Sunesson, adjungerad till ordinarie ledamot fram till årsstämman, ersätter Henrik Hempel
Gia Törnqvist, sekreterare

Kassör:

Stefan Johansson