Styrelse

Ordinarie ledamöter:

 

Berit Larsson, Ordförande 

Max Teern, Vice Ordförande, representerar ICA

Maggan Poijonen, Sekreterare, representerar Cityföreningen

Pelle Hermansson, Ledamot, representerar Cityföreningen

Christer Svensson, Ledamot, representerar Fastighetsägarna

Rickard Teern, Ledamot, representerar ICA

Jens Odevall, Ledamot, representerar Borgholms kommun

Rolf Persson, Ledamot, representerar fastighetsägarna

Anders Magnusson, Ledamot, Representerar Borgholms Kommun

Suppleanter:

Jeanette Beerman,Rerepresenterar Cityföreningen

Bo-Christer Andersson, Representerar Fastighetsägarna

Kristian Sjövall, Representerar Borgholms kommun

Felix Teern, Representerar ICA

 

Adjungerad:

Stefan Johansson, Bokförare och kassör